La qualitat i eficàcia de la BCQH ha propiciat la seva utilització en països com Espanya (des de 1987), França (des de 1993), Mèxic (1997), Estats Units (1998), i Alemanya (1998).

DIFUSIÓ I ENSENYAMENT

Assíduament, es convoquen Seminaris d'Introducció a la Biocibernètica Quàntica Hologràmica, consistents en un àudio-visual on a través de més de 150 imatges retropojectades, s'expliquen els fonaments científics i filosòfics d'aquesta tècnica, junt amb la història del seu desenvolupament i les troballes realitzades, més les pràctiques demostratives d'aplicació de la tècnica.

Els seminaris d'introducció habitualment són celebrats en un dissabte (8 hores lectives) .

Al següent dia al seminari (diumenge), els més interessats en el sistema, podran assistir al taller de pràctiques i aplicació de sessions de BCQH, les quals únicament s'aplicaran sobre malalts/es aportats pels mateixos interessats.

En una segona fase, la persona interessada en aplicar la BCQH podrà sol.licitar o inscriure's a un curs de Biocibernetista, on l'interessat haurà d'adquirir els elements que componen tot l'equip terapèutic. El curs de tres dies de duració, consisteix en aprendre a aplicar la tècnica, protocol·litzada en tres parts, amb els elements que es compon l'equip terapèutic, i inclou el sistema de detecció dels polsos del pacient. Posteriorment, els Biocibernetistes podran acudir a altres cursos amb el fi de reciclar-se.

La incorporació del model d'anàlisi de tipus de paràmetre anteriorment comentat, estalvia l'intricat diagnòstic clàssic, eliminant el risc d'errada que sempre comporta, a més a més de les moltíssimes hores que precisaria dedicades a l'estudi de la simptomatologia, patofisiologia, etiologia, etc., que per l'aplicació d'aquesta classe de tècnica no són indispensables. Coneixement i experiència que, per altra banda, els alumnes ja han adquirit amb anterioritat si són metges, o si no, en altres camps de l'estudi de les tècniques complementàries de la salut.

El material terapèutic es compon d'un estoig que guarda els elements essencials (tres propis de la teràpia i dos accessoris utilitzats en l'anàlisi dels paràmetres); tres plaques que es col·loquen a l'esquena del pacient, i que contenen la bioholoinformació; el llibre protocol, amb la informació necessària com a recordatori per a l'aplicació del sistema, a més a més d'altra informació addicional; el capçal, estructura que serveix de suport per a la col.locació dels elements en la teràpia; l'estructura per reposar els braços per a donar confort, quan es controla el pols, i una altra petita estructura que mostra els paràmetres subtils a regular. Aquests tres darrers elements estan construïts en metacrilat.Els interessats en participar en un Seminari d'Introducció podran comunicar-ho a l'adreça que a sota es ressenya, i se'ls avisarà quan se n'organitzi un.ce uno.

E-mail: info@qhbiocybernetics.com