DEFINICIÓ DE LES PARAULES: BIOCIBERNÈTICA, QUÀNTICA
I HOLOGRAMICA


BIOCIBERNÈTICA: Esperit Ment Software (la Psique i la Consciència). El bioprograma que es posa en evidència mitjançant el pensament, la voluntat, i les emocions, junt amb el sistema regeneratiu i el mecanisme retroactiu. El bio feedback.

Quan la BCQH és aplicada, la psique (Software o Esperit Ment), que és un sistema biocibernètic, un mecanisme extremadament subtil, és activada, i projecta la seva funció sobre el sistema bioenergètic (Hardware, el que és tangible, la matèria). En aquest cas, ambdós sistemes, la psique i el soma, inicien i expandeixen els efectes de les seves funcions retroactives, el bio-feedback i l'homeostasi, respectivament. D'aquesta manera permeten que la integritat de l'individu augmenti les seves propietats restitutòries, de manera que recuperi l'equilibri psicosomàtic i el seu propi compàs amb el Cosmos Univers; dit d'altra manera, la seva salut. Un biosistema es pot comparar a una computadora basada en un sistema cibernètic electrònic. Aquesta és la principal raó de l'exemple de la paraula " Biocibernètica" per a nomenar aquesta tècnica terapèutica.


QUÀNTICA: Cos Hardware, bioenergia.

El Macrocosmos (Cosmos Àtom) i el Microcosmos (Cos Àtom) són sistemes Quàntics.

L'aspecte desconcertant de la descripció de la mecànica quàntica procedeix del seu principi fonamental de superposició d'estats.

Segons dit al principi, les partícules fonamentals d'un àtom poden trobar-se a la vegada en diversos llocs, existint alhora a diverses entitats diferents. El nostre organisme obeeix a quest principi que es manifesta mitjançant el fenomen de reflexologia, on en cada part del nostre cos podrem trobar tota la informació de l'organisme. A l'iris, a la planta dels peus, a les mans, a la dentadura, dins del nas, en cadascun dels òrgans: ronyons, fetge, melsa, budells, pulmons, pàncrees, etc., es troba també un mapa de tot el cos que manifesta el desequilibri en àrees concretes o a la seva totalitat. D'aquesta manera, els òrgans poden relacionar-se com a una sola entitat i apercebre's entre ells mateixos. Aquesta informació la trobarem igualment en la radiació que l'individu emet cap el seu exterior, projectant-la de manera omnirradial a gran distància; d'aquesta manera es relaciona amb el seu vast entorn, el Cosmos Univers, fonent-se en ell mateix. A la vegada, l'individu és envaït per una immensa quantitat de radiacions de tot tipus procedents d'aquest incommensurable entorn. Mitjançant aquests dos fenòmens, els éssers vius interaccionen, identificant-se amb el Tot Universal.

Durant el desenvolupament d'aquesta tècnica, es va establir la relació entre cadascun dels trigrames de l'equació d'en Fu Xi i la descripció científica de les partícules fonamentals (quantums) components de l'àtom, conceptualitzades com a una informació essencial de la infraestructura del Tot Universal. Aquesta és la raó del nom Quantum empleat per a denominar aquesta teràpia, ja que molt probablement es tracta de l'única tècnica terapèutica que fa servir realment un sistema quàntic per a corregir les errades del sistema psicosomàtic.

La teoria dels quantums com a energia: Kalmar, seguint la idea d'un deixeble del famós L. De Broglie, anomenat Goudot, el qual va afirmar que els fets biològics han de ser estudiats com a manifestacions energètiques possibles de ser englobats dins de la física quàntica. I recolzat a la vegada en treballs de Bertrand sobre l'activació d'apoenzims, va elaborar una teoria que en síntesi pot expressar-se així:
L'energia de l'organisme, còsmica o tal com se li vulgui anomenar, ve de l'exterior i transcorre pel cos en trens d'ones variables (canvia per activació de molècules i àtoms). Els centres receptors d'aquesta energia tenen cèl·lules de tipus enzimàtic que són làbils, activables per "bombardeig còsmic". La desactivació ulterior origina una irradiació: l'energia biològica, de quin valor quàntic depenen les molècules inicials. Aquesta és l'anomenada "energia de primera diferenciació". En arribar als òrgans, i per idèntic procés, aquesta es transforma en energia metabòlica o de segona diferenciació. Aquesta energia metabòlica és característica de cada òrgan d'on esdevé com a factor essencialment constitutiu de cada camp energètic, per exemple els meridians de l'acupuntura poden estar constituïts per aquesta energia quàntica. L'energia es propaga per reacció en cadena, entran en resonancia amb els punts d'acupuntura -P.A.- (s'estableix el fenomen que Jung va anomenar Sincronicitat), amb una velocitat que varia, segons alguns paràmetres. D'això en deriva la formulació matemàtica de les energies Yin i Yang.

En un òrgan en estat patològic, es produirà una "irritació" anormal de quantums a tota la llargada del meridià corresponent (a més a més dels quantums normals). Els P.A., centres d'activació sensible, no hauran de vibrar sinó amb les irradiacions anormals i, dins d'aquestes, de manera selectiva només a algunes. És a dir, el tren quàntic passarà per a varis P.A. sense influenciar-los, per a arribar finalment a activar un determinat P.A (podria dir-se que això passa mitjançant un fenomen de ressonància). Aquest punt permetrà interceptar el tren d'ones, filtrar-lo i seleccionar els quantums, substituint així la irradiació patològica per una normal, que és tornada

HOLOGRÀMICA: Biosistema interactiu universal.

"Tal com és a dalt és a baix, i tal com és a baix és a dalt".

La informació creadora del Tot es troba sencera en qualsevol punt o partícula a l'Univers, es miri des d'on es miri i en qualsevol direcció. La radiació polsant que emeten els éssers vius, representativa del seu holograma particular, obeeix també a aquest fenomen, on la bioinformació de l'individu es troba a la vegada tant en el seu interior com en el seu exterior. El model quàntic de la naturalesa es manifesta en forma d'holograma i ambdós aspectes representen el fenomen de la ubiqüitat.

En el nostre cos, format per bilions de cèl·lules, cadascuna d'elles conté la informació completa de l'organisme sencer, és per això que els organismes vius es troben constituïts en forma d'holograma. La radiació polsant que com a éssers vius emetem en forma de bioinformació, en cadascun dels seus punts, també conté tota la informació de l'ésser.

Carl Gustav Jung es referia a aquest mateix fenomen relacional quan va expressar la seva idea al respecte del sincronisme entre tots els elements i fenòmens que esdevenen en el Cosmos Univers i que inclou als éssers vius. Deia així: "El sincronisme del Tot és un efecte Holograma. La informació es revela en qualsevol punt."

Respecte a això, el Premi Nobel de Física Niels Bohr deia així: "L'Univers deu ser un caos ordenat que expressa la idea de l'Holograma o del Tot Universal, constituït per freqüències harmòniques manifestades com a arquetipus". Els trigrames d'en Fu Xi formen l'Arquetipus Universal. Aquí tenim el que de la utilització de la paraula "hologràmica" en aquesta tècnica.