La Biocibernètica Quàntica Hologràmica és actualment emprada per metges i terapeutes a: Espanya, França, Estats Units, Alemanya, Itàlia, Panamà, Hondures, Uruguai, Venezuela, Mèxic i Unió dels Emirats Àrabs.

LA DOCÈNCIA

Els cursos de Biocibernetista tenen una durada de set dies. Per a inscriure's a un d'aquests cursos, els interessats hauran de posar-se en contacte amb l'Aula de Biocibernètica mitjançant E-mail info@qhbiocybernetics.com

En començar el curs l'alumne rep tots els elements que componen l'equip terapèutic segons la descripció que es realitza en el corresponent apartat en aquesta mateixa web titulada: "Els elements que comprenen l'equip terapèutic", en el qual s'inclouen unes imatges que mostren com són tots els seus elements.
Tal com es descriu en el citat apartat, aquest material es compon de: un estoig que guarda els cinc elements essencials per a l'aplicació de la teràpia (tres propis de la teràpia i dos accessoris utilitzats en l'anàlisi de paràmetres del tercer protocol), més tres plaques que es col·loquen a l'esquena del pacient que contenen la bio-holo-informació. Aquest equip terapèutic va acompanyat del llibre protocol·lari, amb tota la informació necessària i complementada mitjançant imatges com a recordatori per a l'aplicació del sistema. Inclou informació que ajudarà al Biocibernetista en la seva labor.
Com a material terapèutic addicional, però necessari, s'afegeix també una estructura construïda en metacrilat transparent que se situa al voltant del cap del pacient i que serveix de suport per a la col·locació dels elements en la teràpia. S'inclou a més un aparell per a recolzar braços, per tal de donar confort a la presa dels polsos, més altra petita estructura de tipus didàctic que mostra els paràmetres subtils a regular. Aquests estan construïts igualment en metacrilat.
El primer dia del curs, mitjançant un sistema àudio-visual, l'alumne s'introdueix en els antics fonaments orientals en els quals es basa la BCQH i la forma en què s'ha desenvolupat aquest mètode terapèutic al llarg del temps, això, acompanyat de la teoria i aplicació del mateix. Durant els sis dies restants del curs l'alumne s'instruirà en l'aprenentatge de l'aplicació de la tècnica que es troba protocol·litzada en tres parts. Durant les practiques del curs l'alumne aprèn la detecció dels polsos. Assimilar la detecció dels polsos biocibernètics és una tasca molt assequible.
La incorporació del model d'anàlisi bio-cibernètic-energètic mitjançant els polsos, ja comentat en altre apartat, i la desparasitació dels camps interferents del Sistema Neurovegetatiu permet portar a terme el tractament sense la necessitat d'efectuar el diagnòstic clàssic o tradicional.
La Biocibernètica Quàntica Hiologràmica no busca determinar una classe de malaltia en el pacient; definir símptomes com forma de malaltia i una conclusió patològica idònia, o sigui: diagnosticar i prescriure, sinó que realitza directament el reequilibri global en el sistema psicosomàtic (bioci-bernètic-energètic) del malalt a través de la desparasitació dels camps interferents del S.N.V. cosa que posteriorment permetrà que es produeixi el correcte reequilibri del pacient. Els camps interferents del S.N.V. són significatius de l'etiologia real de la immensa majoria dels problemes de salut que es pateixen. Les alteracions causades per les circumstàncies emocionals del pacient igualment són tractades mitjançant aquest mètode que permetrà que el pacient arribi a un bon reequilibri en la seva globalització psicosomàtica.
Com ja és conegut (no existeixen malalties sinó solament malalts), els símptomes són únicament la manifestació del desequilibri provocat pel fenomen etiològic; les circumstàncies emocionals que pateixi el malalt i la distorsió produïda pels camps interferents en el seu S.N.V., o viceversa són el principi, o arrel, dels problemes de la salut. D'aquesta manera, en el curs queden eliminades les moltíssimes hores que es precisarien dedicades a l'estudi de la simtomatologia, patofisiologia, etc., coneixements que per a l'aplicació d'aquesta classe de tècnica no es precisen expressament.
En finalitzar el curs l'alumne rep un diploma que certifica la realització de totes les practiques que el faculten per a l'aplicació d'aquesta tècnica.

Una documentació completa d'aquest mètode terapèutic ha estat presentat a les autoritats competents de la nació per a la seva avaluació i possible aprovació com a mètode útil en benefici de la salut pública.


E-mail: info@qhbiocybernetics.com