LA BIOINFORMACIÓ ANALÒGICA I
ELS ELEMENTS QUE COMPONEN L'EQUIP TERAPÈUTIC

Els elements que compon l'equip terapèutic no es troben assistits per cap classe d'energia addicional, basat en bateries o piles elèctriques, o connectat a la mateixa xarxa elèctrica. L'única energia que s'utilitza, com ja s'ha comentat, és tan sols la del propi malalt/a.

Aquest equip es troba compost per cinc elements que contenen la Bioinformació Analògica i es tracta de: tres cilindres, de 55 mm. de llarg x 33 mm. de diàmetre, i dos mòduls de 50 mm. x 50 mm. x 35 mm. de gruix, més tres planxes rectangulars de 22 cms. x 11 cms. Amb un pes total de 130 grams per als vuit elements. El poquíssim pes del material cridarà l'atenció, però el fet és que es tracta d'elements lleugers que tan sols contenen la bioinformació. De la mateixa manera, la informació que pot contenir una cinta de vídeo, per exemple, tampoc pesarà res, ja que no existeix cap diferència de pes directament perceptible pels nostres sentits entre una cinta verge i una que es trobi totalment plena d'informació; el mateix exemple podria donar-se pel CD, o un disquet d'ordinador.

Cadascun dels cinc elements de l'equip terapèutic guarda un contenidor dins del qual es troben els suports de la Bioinformació Analògica. Es tracta d'unes làmines d'acetat transparent en les quals ha estat dipositada la Bioinformació Analògica en forma d'estructures o hologrames valor en estat latent. La Bioinformació Analògica subtil ha estat prèviament desenvolupada i tractada mitjançant els equips propis d'un laboratori de física, tal com al principi d'aquest informe s'ha comentat. Dins dels elements de l'equip terapèutic, les làmines es troben ordenades, en forma de freqüència, per graus o estats bioenergètics. En canvi a les planxes rectangulars, donada l'aplicació a les que són destinades, els diferents graus de la bioinformació han estat col·locats junts en un sol bloc. La Bioinformació en les planxes d'acetat no és consumida ni deformada, resta inalterable en el temps.

Dels cinc elements, tan sols tres (un cilindre i dos mòduls), més les tres planxes, es fan servir per tal que el pacient pugui recuperar l'equilibri. El cilindre s'anomena "Test". Dels dos mòduls, un s'anomena "Macro" (el desenvolupament de l'equació d'en Fu Xi), significatiu de la bioinformació referida al Macrocosmos (de predomini Yang -polaritat positiva-, que respon a la bioquímica i als principis estructurals de la formació de l'organisme), i l'altre rep el nom de "Micro" (el desenvolupament de l'equació d'en Wen Wang ), que lògicament es refereix a la informació del Microcosmos (de predomini Yin -polaritat negativa-, la consciència, i respon a la informació que constitueix a l'estructura viva -els òrgans i la seva funció-). En quant als valors Yin Microcosmos i Yang Macrocosmos, tan sols es tracta d'una referència relativa entre ambdós, ja que aquests aspectes a la vegada estan constituïts de valors Yin-Yang equilibrats. El cilindre "Test" és portador d'ambdues informacions, la "Macro" i la "Micro" (bipolar -Yin-Yang-). Per la qual cosa la seva lectura és el model Universal donat que conté la bioinformació sencera. Els dos darrers cilindres anomenats "Macro" i "Micro", que igualment contenen la bioinformació que indiquen els seus noms, sols s'utilitzen per a efectuar l'anàlisi dels paràmetres en el malalt, que permetrà conèixer, a través del senyal del pols, el lloc de col.locació dels mòduls "Micro" i "Macro", en les zones més energètiques de l'Estructura Geomètrica Simètrica, els anomenats eixos, on es creuen els plànols, mentre que les planxes seran col·locades darrera de la columna vertebral del malalt/a, a fi de desparasitar els bloquejos que puguin existir en la mateixa, permetent una millor compensació del líquid cefaloraquidi. L'equilibri Sacro Occipital.

Els cinc elements es troben adequadament situats en un estoig. Les planxes queden a l'exterior.

Com elements complementaris per a executar de manera adequada la sessió terapèutica, i donar confort tant al Biocibernetista com al pacient durant la mateixa, s'afegeixen dues estructures de metacrilat; una que, situada al cap del pacient, serveix com a expositor dels elements "Micro" i "Macro" que hauran de ser col·locats en els eixos al voltant del cap, i l'altre, que serveix per reposar els braços, on es situa el braç esquerre del Biocibernetista per a detectar els polsos al pacient. Aquest element té un suport amb rodes que es soporta a terra. (Veure cinc imatges corresponents a l'equip terapèutic complet).