CURRÍCULUM
de
Pere Ribalta i Puig (Sabadell, 1939)


-- Certificat d'Estudis en Acupuntura i Mocsibustió "Traditional Chinese Medicine Peking Institute", que pertany a la Universitat de Medicina Tradicional Xinesa de Beijing.

-- Diplomat pel "Conseil Supérieur de l'Acupunture Traditionnelle" de París.

-- La "China Association of Traditional Chiense Medicine" va atorgar a Pere Ribalta el "Certificat of Thesis" de la Quantum Hologramic Bio-Cybernetics en el "First Seminar of Traditional Chinese Medicine for Foreign Members", celebrat a Whei-Hai (Província de Shandong) l'Octubre de 1993, esdeveniment que va ser clausurat a Beijing (Xina) amb la presència de les autoritats acadèmiques de la Universitat de MTX de Beijing i les del Govern Xinès, representat pel Viceministre de la Salut.

-- La Biocibernètica Quàntica Hologràmica es troba registrada i ha obtingut el corresponent Copyright en els Estats Unit d'Amèrica, com a sistema terapèutic, des del mes de Novembre de 1991.

-- La Quantum Hologramic Bioinformació-Cybernetics l'ha estat presentada Pere Ribalta a "The Eight Annual ISSSEEM Conference" (The Internacional Society for Study of Subtle Energies and Energy Medicine), celebrada a Boulder, CO., U.S.A. el Juny de 1998.

-- La QHBC va ser presentada pel Pere Ribalta, com a ponent, a "The 4th Annual International Congress on Alternative & Complementary Therapies", desenvolupat a Arlington (Washington), VA., U.S.A., l'Octubre del 1998.

-- Igualment a Arlington, VA., en Pere Ribalta ha donat el primer curs de QHBC a professionals de la medicina que van assistir a la Conferència de Boulder CO., i al Congrés d'Arlington.

-- També, i com a convidat, ha donat dos seminaris d'introducció a la Quantum Hologramic Bio-Cybernetics en el "Center for Frontier Sciences" en la "Temple University" (30.000 alumnes), a Philadelphia, PA., U.S.A. l'Octubre de 1998.

Pere Ribalta i el Doctor. Carles Aldea Bueno (Biocibernetista) com a ponents, van presentar la Biocibernètica Quàntica Hologràmica, en el "PRIMER SIMPÒSIUM DE MEDICINA ECOLÒGICA - ECOMECICINA" que es va celebrar a Barcelona l'Octubre de 1998. Aquest Primer Simpòsium va ser patrocinat i organitzat per la FUNDACIÓ IMHOTEP CREU BLANCA.


DOCUMENTACIÓ QUE PERE RIBALTA TÉ REGISTRADA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
-- "BIOCIBERNÈTICA QUÀNTICA "Dipòsit Legal nº B--9915-1987. Inscrita en el Registre Provincial de la Propietat Intel·lectual de Barcelona amb el nº 73.775.

-- "LA BIOCIBERNÈTICA, LA QUÀNTICA I L'HOLOGRAMA" Dipòsit Legal nº B-27508. Inscrita en el Registre Provincial de la Propietat Intel·lectual de Barcelona amb el nº 916.
-- "PETITA INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA NEUROFOCAL" Dipòsit Legal nº B-25509-88. Inscrita en el Registre amb el nº 917.
-- "PROTOCOL CORRESPONENT AL PRIMER GRAU DE MEDICINA BIOCIBERNÈTICA QUÀNTICA HOLOGRÀMICA", D.L.nº B-27510-88. Inscrita en el Registre amb el nº 918.

-- "TEXT DEL CURS DE MEDICINA BIOCIBERNÈTICA QUÀNTICA HOLOGRÀMICA. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE L'HOLOGRAMA" D:L. nº B-27511-88.

-- "EL NUCLI BIOCIBERNÈTIC DE L'HOLOGRAMA (NB-CH) EL TERCER ELEMENT" D.L. nº B-14020-89. Inscrit en el Registre amb el nº 2217.

-- "PROTOCOL TERAPÈUTIC: MEDICINA BIOCIBERNÈTICA QUÀNTICA HOLOGRÀMICA", D.L.nº B-22.820-90. Inscrit en el Registre de la Propietat Intel·lectual amb el nº 3967.

-- "BREU INTRODUCCIÓ A LA BIOFÍSICA QUÀNTICA" D.L. nº B-1038/1992. Inscrita en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Barcelona amb el nº 3967.

En Pere Ribalta és membre de la "SOCIETAT D'ACUPUNTORS DE CATALUNYA (S.A.C.)" i de "ASSOCIACIÓ D'ACUPUNTURA D'ESPANYA (A.A.E.)".

-- DIPLOMAT PER LA SOCIETAT D'ACUPUNTURA DE CATALUNYA pels seus coneixements en ACUPUNTURA TRADICIONAL XINESA.

-- Certificat d'assistència als seminaris "ACUPUNTURA", atorgat per la Societat d'Acupuntura de Catalunya (S.A.C.).

-- Certificat d'assistència als seminaris d'AURICULOPUNTURA, atorgat per la Societat d'Acupuntura de Catalunya (S.A.C).

-- Certificat d'assistència als seminaris d'ORGANOMETRIA atorgat per la Societat d'Acupuntura de Catalunya (S.A.C.).

-- Certificat d'assistència als seminaris d'HOMEOPATIA, atorgat per la Societat d'Acupuntura de Catalunya (S.A.C.).

-- Certificat de la Societat d'Acupuntura de Catalunya acreditatiu de l'assistència al "II CONGRÉS NACIONAL D'ACUPUNTURA".

-- DIPLOMA DEL "INSTITUT NATURISTA EUROPEU D'ESTUDIS SANITARIS ALTERNATIUS". (HEILPRAKTIKER INSTITUT INEESA) de Barcelona, pel curs intensiu de "NOVES APLICACIONS DE L'ACUPUNTURA EN HOSPITALS DE EE.UU."

-- A primers dels anys vuitanta entra en contacte amb el treball del Dr.Ernest Adler, mitjançant el qual rep coneixements al voltant del fenomen dels camps de interferències dentals i de les amígdales, que sobre el Sistema Neuro Vegetatiu (SNV) generen patologies de descripció variada. Treball científic d'una enorme importància demostrada pels resultats que el Dr. Adler obtenia sobre el pacients. Amb Adler, la Odonto- estomatologia es converteix en una teràpia de enorme eficàcia. Veure: http://www.terapia-neural-dental-adler.com

-- En matèria de camps interferents, també podrà interessar al lector la Web del Dr. David Vinyes i Casajoana referit a l’imprescindible coneixement de la Teràpia Neural. http://www.terapianeural.comALTRES DIPLOMES.

-- DIPLOMA DE L'INSTITUT D'ACUPUNTURA COREANA DE BARCELONA.
-- DIPLOMA DE " ACUPUNTURA ORIENTAL I ENERGÈTICA DELS SISTEMES VIVENTS" Atorgat per l'Institut Mèdic Oriental de Barcelona.

-- Diploma atorgat per l'Institut Mèdic Oriental pels coneixements en "ENERGÈTICA ACUPUNTURAL -I".

-- Certificat d'assistència al "SEMINARI DE: FOCUS NEURALS, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT" Atorgat pel "HEILPRAKTIKER INSTITUT INEESA" de Barcelona.

-- DIPLOMA D'ASSISTÈNCIA A UN CURS DE NEOBIOELECTRÒNICA.

-- DIPLOMA SOBRE "TÈCNICA DEL DRENAT LIMFÀTIC MANUAL" del Doctor VOODER atorgat pel SCHULE WACHSEE d'Àustria.


Un important i extens desenvolupament científic sobre els grafismes d'en Fu Xi i Wen Wang va ser realitzat pel Dr. Maurice Mussat, que resideix a París, entre els anys seixanta i setanta. Ell és Diplomat en Electro Radiografia per la Facultat de Medicina de París i va ser Vicepresident de l'Associació Francesa d'Acupuntura i professor de l'Institut d'Acupuntura de Franca, havent donat cursos a diverses universitats americanes.

Actualment, el Dr. Maurice Mussat es troba en una via de recerca en la que ell defineix com "la genètica fonamental". El Dr. M. Mussat dirigeix l'ensenyament de l'acupuntura dins de grups universitaris; a Itàlia (Roma i Viareggio); Alemanya (Essen i Bielefeld), i també a les Universitats de Quebec (Trois Rivieres) i a Israel (Jerusalem). El Dr. Mussat es troba actualment preparant una nova aplicació d'acupuntura que es publicarà des de Quebec.   

El Dr. Mussat va ser el que va descriure la relació directa que existia entre els trigrames que componen els Grafismes d'en Fu Xi i de Wen Wang i els meridians de l'acupuntura, desenvolupant una tècnica en la qual, mitjançant un determinat protocol basat en ambdós grafismes es pot establir un diagnòstic de model d'acupuntura que permet deduir els meridians i la distribució dels punts per a puntuar en cada cas clínic concret. Aquest treball el va anomenar "Energètica de les estructures vivents", un model d'acupuntura quàntica amb el qual s'obtenen excel·lents resultats.

Entre altres desenvolupaments, dins d'aquest mateix tema, a partir de l'equació d'en Fu Xi va demostrar com en ella es trobaven les claus del desenvolupament de la bioquímica, mitjançant les gravitacions aplicades a través de la dinàmica de la corona electromagnètica de l'àtom, amb els diferents elements correctament distribuïts entre els vuit trigrames tal com ja s'ha descrit.

El Dr. Mussat té diverses publicacions referides als seus desenvolupaments en varis idiomes.

No he tingut l'oportunitat de conèixer al Dr. M. Mussat personalment, però va ser a principis del vuitanta quan vaig participar en un grup de treball, compost per professional de l'acupuntura e interessats en els desenvolupaments del Dr. M. Mussat.

Recolzats en les seves publicacions vàrem poder estudiar el seu treball científic respecte al seu model d'acupuntura, utilitzant les dues equacions esmentades que vaig practicar durant anys, aconseguint magnífics resultats. Això em va permetre reflexionar sobre la importància que tenien aquests desenvolupaments portant-me a la conclusió que l'ésser viu, i en el nostre cas particular els éssers humans no tan sols ens trobàvem constituïts d'estructures bioquímiques a més a més dels canals energètics o meridians de l'acupuntura i dels seus punts o zones d'intercanvi bioenergètic entre l'individu i el seu entorn Cosmos Universal, si no que havia d'existir quelcom més important si cap que el podia definir d'una forma més completa. Un mecanisme, ens o força bioenergètica, d'on podien procedir tots els desequilibris o errades psicosomàtiques a les quals l'individu es trobava constantment sotmès durant la seva existència, a la vegada que aquest mecanisme hauria de representar el seu sistema regeneratiu. D'aquesta forma va néixer la Biocibernètica Quàntica Hologràmica.

Fonamentat en els desenvolupaments de M. Mussat, i en el munt de coneixements i experiència adquirits tant en la utilització dels seus postulats com en altres experiències paral·leles, vaig arribar a la conclusió que les Equacions d'en Fu Xi i d'en Wen Wang representaven un model d'informació que podia desenvolupar-se per a ser empleada en medicina, a la vegada que vaig advertir que els trigrames representaven també als elements de l'àtom: Protons, Neutrons i Electrons, més els Neutrins i les seves subpartícules, els Quarks i Leptons; i el més significatiu d'ells, que els monogrames representaven les "cordes", segons la mateixa definició que fan els físics de partícules respecte a les partícules fonamentals. Les "cordes" signifiquen freqüències; les freqüències es manifesten com a ones de forma que, degudament desenvolupades, es converteixen en la Bioinformació Analògica, en definitiva, la Biocibernètica Quàntica Hologràmica.

Tal com ha expressat el premi Nobel ALEXIS CARREL: "El progrés de la medicina no derivarà de la construcció d'hospitals millors i més grans, de millors o més grans fàbriques de productes farmacèutics. Depèn de l'aparició d'alguns individus dotats d'imaginació, de la seva meditació en el silenci dels laboratoris, del descobriment -més enllà del prosceni de les estructures químiques- dels misteris orgànics i mentals."