Fu Xi

Aquesta imatge representa el codi binari universal en forma digitalitzada, que, transformat en una imatge analògica i desenvolupat posteriorment en ones de forma, com a resultat s'obté un sistema biovibracional que podrà ser identificat pel sistema psicosomàtic del propi pacient, donat que l'ésser viu és en realitat un compendi de bioinformació, i es troba íntegrament format per ella. Com a conjunt vibracional, els vuit trigrames són una reproducció analògica del codi o mecanisme que genera tots els fenòmens i esdeveniments de l'Univers, entre els que s'inclou la vida. Per això, els trigrames al Fu Xi són representatius de l'àtom i de tota la bioquímica, així com els anomenats Meridians Principals de l'Acupuntura.

Donades les prestacions i contingut d'aquesta equació, cap la possibilitat de pensar que pot tractar-se de la "Taula Periòdica Universal" per excel·lència. Un codi essencial que ens pot permetre endinsar-nos en el Coneixement Universal més profund i darrer, utilitzat pels antics savis xinesos.

Aquest codi es troba constituït per vuit elements trigramàtics representatius dels valors en forma de vibracions essencials, situats formant un cercle i posicionats de manera ortogonal respecte al seu radi. Els trigrames d'en Fu Xi formen dos grups de quatre trigrames de diferent valor. Els trigrames estan constituïts cadascun per tres trets (monogrames), dels quals uns són representats sencers i altres apareixen dividits o tallats.

Entre altres valors i propietats que s'atribueixen als monogrames, senyalem que els "dividits" (Yin) representen cordes en estat vibratori, i els sencers (Yang) representen cordes en estat de repòs. La lectura del valor dels trigrames s'efectua des del centre de la circumferència, formada pels vuit trigrames, cap a la seva perifèria; s'observarà que un grup de quatre comencen per un monograma Yin, i els quatre restants per un monograma Yang, conferint a cadascun d'ells el seu corresponent valor global de predomini cap el "Yin" o cap el " Yang".


Enrera