Wen Wang

  A partir dels valors energètics dels trigrames de l'equació de l'Emperador Fu Xi, i, aplicant un model de fórmula gravitacional que li és pròpia, aquesta equació admet generar un model de "metabolisme" sobre els valors de cadascun dels vuit elements trigramàtics, dinàmica que permet desenvolupar una altra equació, tradicionalment atribuïda a l'Emperador Wen Wang, la qual reprodueix els valors del codi de la informació biocibernètica (la psique, ment esperit) i bioenergètica (el soma, cos matèria) de l´estructura viva.

D'aquesta manera ens expliquen els antics savis xinesos la transformació de la matèria còsmica en matèria viva. L'equació bioenergètica d'en Wen Wang acumula dins d'ella mateixa tota la informació de la primera, convertint-se en un complex compost únicament de bioinformació, que és del que en realitat es troba constituït un ésser viu.Enrera