LA BIOQUÍMICA

Entre altres aspectes, aquest grafisme en equació d'en Fu Xi, intrínsecament, conté en els seus trigrames la gènesi del senyal de cadascun dels quatre elements essencials per a l'existència de la vida: l'Hidrogen, el Carboni, el Nitrogen i l'Oxigen, aquests elements que en la seva essència, es troben distribuïts entre vuit trigrames, repetint-se en les dues fases, en el Yin (matèria, polaritat negativa) i en el Yang (antimatèria, polaritat positiva). Si una vegada distribuïts en els trigrames senyal cadascun dels quatre elements especificats (H, C, N, O), portem a terme un model de gravitació cinètica, imitant a la corona electromagnètica de l'àtom descrita pel Premi Nobel Niels Bohr, obtindrem les quatre bases del DNA: Adenina, Citosina Guanina i Timina, a més a més de l'Uracil. Si posteriorment redistribuïm de nou aquests elements al Fu Xi, prescindint del Nitrogen, en l'equació apareix una nova distribució on únicament es troben els tres elements que resten, o sigui, l'Hidrogen, el Carboni, i l'Oxigen. A partir d'aquesta nova formació de tan sols tres elements, que es repeteixen fins distribuir-se en els vuit trigrames (tres H, dos C i tres O), s'obtenen els Lípids més els Glúcids i, en el seu conjunt, tot el Cicle de Krebs. És a dir, tota la bioquímica. Aquest fet, per ell mateix, pot demostrar que aquesta equació és portadora del codi de la creació del Cosmos Univers i, en conseqüència de la dels éssers vius. El que ens permet confirmar que l'equació d'en Fu Xi no és altra cosa que la Taula Periòdica Universal empleada ja fa milers d'anys per aquesta civilització oriental, ús que es va perdre en el temps i que ara, pausadament, va recuperant la seva actualitat. Un element de disseny extraordinàriament avançat que probablement, de ser empleada en la ciència actual, podria superar en prestacions la important contribució que en aquest mateix sentit ha aportat la taula periòdica dels elements de Mendelejev en el coneixement modern. (Veure la imatge de la gravitació per a l'obtenció de l'Adenina i la Guanina) - (Veure la imatge de la gravitació per a l'obtenció de la Citosina) - (Veure imatge de la gravitació per a l'obtenció de la Timina junta amb l'Uracil)-

(Veure la imatge de les primeres gravitacions per a l'obtenció dels Lípids i els Glúcids) - (Veure la imatge de la gravitació des de l'Eritrosa) - (Veure la imatge de la gravitació començant des del Gliceraldehid).

Entre altres molts aspectes, cadascun dels trigrames del Grafisme Equació d'en Fu Xi es correspon amb els diferents nivells de biofreqüències que es troba compost un organisme viu; en conseqüència, es correspon també amb els vuit meridians de l'acupuntura, on sis es repeteixen plasmant-se a cada costat del cos, esquerra i dreta. Les freqüències dels vuit trigrames, igualment, es corresponen amb els colors i també amb els sons, de forma que els dotze monogrames Yin es corresponen amb els dotze sons que conté una octava, mentre que els monogrames Yang són representatius dels dotze silencis. Són representatius a més a més, de les tres capes embrionàries, l'Endoderma, el Mesoderma i l'Ectoderma, així com també del nucli, el citoplasma i la membrana de la cèl·lula viva. La representació ternària dels trigrames arriba a tota la base que edifica a un sistema viu on són representatius, igualment, de la imatge del fetus, el líquid fetal i la placenta. Aquesta idea arriba així mateix al disseny de l'àtom en els seu tres elements bàsics: el Protó, el Neutró i l'Electró. Cosa que ens mostra que, definitivament, la cinètica de la creació de l'Univers és ternària. Aquí trobem el concepte de la Trinitat.

Aplicant una tècnica que li és pròpia, l'Equació d'en Fu Xi culmina amb el Grafisme que la tradició atribueix a l'Emperador Wen Wang. Aquesta transformació es produeix a la manera d'un model d'entropia quàntica o energètica metabolitzable del primer, que, en la seva transformació, estableix un nou disseny d'equació, apareixent d'aquesta forma l'estructura primària o fonamental dels organismes vius, els òrgans i les seves funcions. Senzillament, es tracta de l'explicació científica que van donar aquells antics savis xinesos referent a la transformació en forma d'estructures vives dels elements primaris constituents de l'Univers convertits en elements bioquímics. Aquest segon Grafisme conté el valor de freqüència bioenergètica dels vuit meridians de l'acupuntura anomenats "Vasos Meravellosos". Aquesta equació arrossega, així mateix, el valor energètic complet del seu precursor, el potencial energètic de Fu Xi.

Aquestes dues Equacions Grafisme contenen en el seu conjunt tota la informació digital analògica de la qual es troba compost integralment el sistema psicosomàtic.

Ambdues es troben formant un model de simbiosis que manifesten l'aspectre del Tot Universal i la seva Dualitat. Són a més a més, representatives dels dos aspectes dimensionals que regeixen, a escala còsmica, la llei de la relativitat de la Creació: el Macrocosmos, representat per Fu Xi, i el Microcosmos, representat per Wen Wang.

Evidentment, aquells savis xinesos d'antany van fer servir una intel·ligent manera de fer arribar fins els nostres dies l'etern modern missatge del Coneixement Universal.